Home CV Works Articles Contact Links Svenska
left
Svart var ögonlös  
  "Svart var ögonlös". 2007-2016. Pencil and coloured pencil on paper. 45x63 cm.