Home CV Works Articles Contact Links Svenska
vänster
Terese Bolander presents Oh Laura,
in Skärholmen's Arts Associations's showcase, Skärholmen's library, 2014.

Drawings, texts och objects.
120x90x60 cm.
Oh Laura
Oh Laura